Vee

Runderen & ander vee

Nemegheer specialiseerde zich doorheen de jaren ook in het internationaal verhandelen van runderen met in hoofdzaak reform koeien en stieren voor de slacht of om verder slachtrijp te maken.

Verduurzaming van de sector is essentieel. We verkiezen resoluut voor dieren die een extensieve en/of biologische levenswijze kenden. De aankoop ervan gebeurt voornamelijk in zuiderse landen. Dochteronderneming REFOX Ida focust zich op het aankopen, afmesten en verkopen van reforme koeien van allerlei rassen, zoals:

Daarnaast bieden we ook een aanbod jonge stieren en vaarzen om af te mesten of voor de fokkerij. Tot slot zetten we in op import en export van schapen, geiten en melkvee.

Nemegheer tot uw dienst!

Meer weten over onze werkwijze of vragen omtrent handel in runderen of ander vee?

Bepork
Beter voor iedereen
Beter leven
Bio mijn natuur